Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Xin hãy cho nhau nụ cười

Xin hãy cho nhau nụ cười
Bao lâu nữa em rời xa tôi
Bao lâu nữa chúng m̀inh chia phôi
Sao chẳng đến với nhau nụ cười
Để tình người còn chút luyến lưu
Mai tôi sẻ xa rời nơi đây
Mai tôi sẻ nói lời chia tay
Xin hãy thức với tôi một ngày
Xin ngày dài chỉ có niềm vui
Xin hãy đến cho nhau nụ cười
Xin hãy đến cho nhau tình người
Xin hãy nói yêu thương một lời
Xin hãy tốt cho đời nở hoa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét