Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Maui và Waikiki Beach

Sunset in Maui


Hana 1 - Maui


Sunset in Maui


Honolulu- Waikiki Beach


Hana 1 - Maui


Hana 2 - Maui

1 nhận xét: