Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Ảnh MISS EARTH 2010 Về Rạng, Mũi Né1 nhận xét: