Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

THƯ GIÃN !

     TÌNH THẦY TRÒ !

 *NGÀY XƯA :

     - THẦY : Thầy đố các Trò có câu Tục ngữ ,ca dao...nào nói về "TÌNH THẦY TRÒ"không???
     - TRÒ : Thưa Thầy câu đó là "KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN" ạ !!!
     - THẦY : Giỏi !!!  :-)

 * NGÀY NAY :

     - THẦY : Thầy đố các Trò có câu Tục ngữ ,ca dao...nào nói về "TÌNH THẦY TRÒ"không???
     - TRÒ : .....im ..... lặng .....
     - THẦY : (gợi ý) Câu đó có thể có 6 từ...
     - TRÒ : lại .... im ..... lặng ....
     - THẦY : (gợi ý) 6 từ đó có thể là "THẦY,MÀY;LÀM,ĐỐ;NÊN,KHÔNG"
     - TRÒ : Thưa Thầy câu đó là "LÀM THẦY MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ"
     - THẦY : Trời !!!   (*_*)

 *Lời bình : Bótay.com...
       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét