Phim

Họp Mặt Trực Tuyến Lần 2 Ngày 6 Tháng 11 Năm 2011 - Hoa Kỳ

Clip 3


Clip 2


Clip 1

_____________________________________________________________________________________

Họp Mặt Trực Tuyến Lần 2 Ngày 7 Tháng 11 Năm 2011 - Việt Nam

Clip 6


Clip 5


Clip 4


Clip 3


Clip 2


Clip 1


__________________________________________________________________________________

Họp Mặt Lần 2 Ngày 6 Tháng 3 Năm 2011

Clip 9


Clip 8


Clip 7


Clip 6


Clip 5


Clip 4


Clip 3


Clip 2


Clip 1


__________________________________________________________________________________

Tháng 2 năm 2011

__________________________________________________________________________________DVD Họp Mặt Cựu Học Sinh Trung Học Hải Long - Mũi Né 2010

Clip 1


Clip 2


Clip 3


Clip 4


Clip 5


Clip 6


Clip7


Clip 8


Clip 9