NhạcLink for mp3: http://www.yousendit.com/download/K0JRYlJkbTg3bUN4dnc9PQMời các bạn nghe Lanh Thị Lề tập làm ca sĩ. Clip này thì nghe được dài hạn.

_____________________________________________________________________________Mời các bạn nghe ca sĩ cây nhà lá vườn hát Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn.
_____________________________________________________________________________

Giới thiệu đến TCô ,ACE HAILONGers,and PBCers bài hát mt viết cho những người bạn làm cùng hãng xe hơi bị bankruptcy& trở lại college học .Bài hát như gởi gấm tâm sự của thời kỳ kinh tế suy thoái& cùng nhìn về một tương lai mới .
mt

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MreMFBOgBe
_____________________________________________________________________________