Hình

Quí Thầy Cô trong ngày họp mặt ngày 6 tháng 3, 2010

Thầy Cương, Cô Nhiều, Cô Anh(phía sau), chị Thúy Hoa, Cô Hường, Thầy Khải, Liễu

Thầy Cương, Cô Anh, Cô Hường, Mai Chí,Thầy Khải

Thầy Cương, Cô Nhiều, Cô Anh, Cô Hường, Thầy Khải, Thúy Hoa, Liễu
Liễu, Thầy Cương, Thanh Vân, Lành, Ngư, Thúy Hoa. Thiện

Thanh Vân, Lành, Mỹ Lệ, Hào, Nam,Diệu

Vợ Chồng Mai Thân

Vũ Tấn Nam, Thanh Vân, Mỹ Lệ, Hương, Ngọc

Hào, Mỹ Lệ, Lành, Thanh Vân

Mòi,Thầy Cương,Tươi,Lang,Mai Chí,Thúy Hoa,Thiện,Lành,Sơn,Ngư

Quân, Vân, Lành, Ba

Thúy Hoa, Mai Chí, Thầy Cương


Quân, Ba, Lành, Ái

Thắng, Kế, Hoàng(em Trực), Bảy A, Thanh Vân 

Kế, Trực


Trực, Mỹ, Bảy A, Thanh Vân

Mỹ, Bảy A, Thanh Vân, Thùy (vợ Kế), Kế, Ngọc

Bảy B, Thanh Vân, Võ Thị Thu, Lành

Kỳ, Vĩnh Lại,Liễu,Thu,Lành,Thiện,Thanh Vân,Bảy B

Liễu, Vĩnh Lại

T. Vân, V. Lại, Thiện, Liễu

Vĩnh Lại, Kỳ, Thiện, Liễu

Lành, T. Vân, V. Lại, Bảy B, Thu

Lành, T. Vân, Hào, Bảy B, Thu


Cô Hồng, Cô Mòi

Thanh Mai

Thanh Mai

Thanh Vân, Mai Chí, Lành, bạn của Vân, thầy Hổ, bạn của Mai Chí, Hào, Kỳ

Mai Chí, Kỳ, Thanh Vân, Thầy Hổ, Lành, Hào

Sơn, Lang, Thiện, Liễu, vợ Liễu, Lành

Mai Thân, ông bà bảo trợ, Bích và con gái.

Cô Bông

Thầy Kai, Cô Bông

Cô Bông, Cô Hồng

Vợ Chồng Thầy Phị

Sân sau nhà Cô Xí 25/09/2010

Mai Chí, Cô Xí, Thầy Cương, Lang, Liễu

Mai Chí, Cô Xí, Thầy Cương, Lang, Liễu, Lãn, Lành, Thúy Hoa, Xuân Mai

Trước nhà Thầy Nguyễn Thành Hổ
Liễu, Mai Chí, Lang, Lãn, Thúy Hoa, Lành, Thầy Cương, vợ Thầy Hổ, Thầy Hổ, Xuân Mai 

Thúy Hoa, Mai Chí, Thầy Hổ, Lành, Thầy Cương, Liễu, Lang

Vợ Chồng Thầy Hổ

Sau khi đốt nhang Thầy Vĩnh Giên

Lãng, Cô Minh Yến, Thúy Hoa, Thầy Cương, Lành, Liễu, Maichí, Xuân Mai, Lang

Liễu, Thầy Cương, Cô Minh Yến, Thúy Hoa, Lãn, Xuân Mai, Mai Chí, Lành, Lang

Tấn, Phát

Tấn, Liễu, Phát, Nhân, Sơn, Thầy Cương,

Gia Đình Tấn, Phát

Phát, Nhân, Thầy Cương, Tấn  

Tấn, Thầy Cương, Phát, Bạn

*Hàng đứng thứ nhất:1.Mai Thiện-2.Ông Cao An Tới(Ba của Tấn,Phát)-3.Chú Năm Thuận-4.Bác Hai Bế- 5.Ông Xã Thi-6.Thầy Kai-7.Bác Võ Tấn(Ba của Võ Thị Thu)-8.Ông Kiều Văn Út-9.Bác Hồng Bằng(Ba của Thanh Vân)-10.Ông Mười Nhơn-11.Thầy Bang Tá.
*Hàng đứng thứ hai:1.Cô Hồng-3.Cô Bông-5.Cô Linh-6.Cô Sen-7.Cô Xí ...

*Hàng đứng thứ ba:1.Để-2.Phát(đứng trước Cô Hồng)-3.Tuất(tóc ngắn,đứng trước Cô Bông)-4.My-...

*Hàng ngồi:1.Đặng Phước Lộc-3.Nguyễn Ngọc-5.Tấn-6.Hưng-7.Dục(con Ông Bảy Hấu,chồng của Hoa con Ông Cù Đe)-11.Hà Thanh Xuân..

Võ Ngọc Thành

Hình Thầy chụp tháng 6/2010 ở nhà cô Mòi

Hào, Thầy Kai, Huệ Hảo, Của

Hào, Thầy Kai, Huệ Hảo
Gia Đình Võ Bất

Chị Lành vợ anh Thời , Cô Nhiều , Thanh Vân , Chị Phong .Khi từ nhà Lành đưa Thầy Cô Về tới Phan Thiết mời Thầy Cô Uống nước ,Vợ Chồng anh Thời trên đường đi phan rí về ghé thăm Thầy Cô .
Quân , Thầy Hổ , Nhân , Chị Lành vợ anh Thời , Mành , chị Thuý Hoa, Thanh Vân , Cô Nhiều, Phùng Thanh Xuân , Anh Thời , Thầy Cương , Chị Dư , Chị Phong , Thầy Khải , Chí Kỳ , Liễu .Cô Anh , Cô Nhiều , Thầy Hổ , cô Quân , Cô Xí , Thầy Cương , Thầy Khãi .


Thanh Vân, Mành , Chị Phong, Cô Anh, Chị Thuý Hoa .Chuẩn bị nhập tiệcThầy Cương, Nhân, Thầy Khải, Quân .


Nhân , Lành (quê hương là chùm khế ngọt)Nhân, chị Phong, Mành vợ Nhân, chị Dư ,chị Thuý Hoa ,Thầy Hổ, Cô Nhiều, Cô Anh, Cô Quân, Cô Xí , Thầy Cương, Thanh Vân, Thầy Khải , Quân, Kim Hường lớp Bích, Chí Kỳ, Liễu , Cúc Lớp Liễu

Thầy Hổ, Mai Chí

Cô Bông


Bảy A,Hưng(phía sau)Hồ Ni,Hoàng,Huỳnh Thành,Yến


Hàng đứng: Hoàng,Mỹ Lệ,Lợi(em Thắng gầy),Bảy A,Xuân,Hưng,Thọ(con trai Mỹ Lệ),
Hàng giữa: Anh,Thùy(vợ Kế),Trường,Sơn Ca,cô Hồng,thầy Kai,Quang
Hàng ngồi: Giàu,Du,Nhị


Ngọc,thầy Kai,Hoàng,Nhị,Sáng,Ngọc Thành,Trung(Lũi),XuânHưng,Thắng,Mỹ Lệ,Anh,DũngHàng đứng: Quang,Sáng,Bảy A,ChánhHàng ngồi: cô Hồng,thầy Kai,KếThầy Kai,Hoàng,Nhị,Sáng,XuânAnh,Trường,Du,Dũng,Yến,Sơn Ca,Kế,Huỳnh Thành


Anh,cô Hồng,Trường,Du,Dũng,Yến,Sơn Ca,Kế


Hàng đứng: Ni,Trung,Quang,Xuân,Ngọc Thành,Bảy A,Sáng,Hoàng,Kế,Hàng ngồi: cô Hồng,thầy KaiHàng đứng: Trường,Mỹ Lệ,Lợi(em Thắng gầy),Bảy A,Xuân,Hoàng,Hưng
Hàng giữa: Anh,Trường,Sơn Ca,cô Hồng,thầy Kai,Dũng,Hàng ngồi: Giàu,Du,NhịSơn Ca,Kế,Thùy,Anh,Dũng,TrườngHàng đứng: Thùy,Trường,Mỹ Lệ,Lợi(em Thắng gầy),Bảy A,Xuân,Hoàng,Hưng,
Hàng giữa:Anh,Trường,Sơn Ca,cô Hồng,thầy Kai,Dũng
,
Hàng ngồi: Giàu,Kế,Nhị


Hưng,Bảy A,Nam,Trung,hàng ngồi: thầy Kai,Thắng gầyNgọc Thành,Trung(Lũi),Huỳnh Thành,cô Hồng,Hưng,thầy Kai,Xuân,Sáng,Ni,hàng quì: Giàu,NamBảy A, Hoàng, cô Hồng, Mỹ Lệ, Quang, thầy Kai, Kế, Ngọc, Thắng


Tròn và Sơn Ca


Sơn Ca và 2 con trên đồi cát Mũi Né
Hàng đứng: Dương Ba - Bảy Trọng - Thanh Hà - Khánh Dân - Châu Thuật - Minh Toàn - Thầy Thưởng - Chương - Lê Xanh - Anh Sương (chồng Xanh) - Nguyễn Chí - Đặng Sinh - Con của Sinh

Hàng ngồi: Hằng (Vợ Dân) - Ngọc Cúc - Bá Nhựt - Oành - Hường - Hay - Ánh Hoa - Đài

Gởi các bạn hình ảnh cũ của thời hs-HLongHình kỷ niệm của Mỹ Lệ


Từ trái sang
Hàng đứng: Trần Lức,…?..., Thầy Khải, Võ Quang Thời, Cô Bùi Thị Anh
Hàng ngồi: Phan Văn Trường,…?...,…?...,Giang Tường Lâm, Trương Văn Minh, Thầy Vĩnh Giên.
Lê Quang, Trần Văn Chương, Lê Thị Ngư

Hình này chụp cho làm thẻ hs-pbc năm 1975Cô Minh Yến và Thầy Vĩnh Giên


Thắng gầy(lớp thứ 4), Thu Vân (lớp thứ 1)


Anh Thuận, Kế (lớp thứ 4), Võ Bất (lớp thứ 2), anh Thanh


.
Trần Văn Ba (khóa 4) Hai chị em Kim Phượng, Kim Hường và con gái Kim HườngTừ trái qua phải : Phát, Tâm, Nhân, Tấn Tròn, Nhị, Lớn, Kim Hường (cựu HSHL khóa 5)