Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

TIN BUỒN

Được tin Mẹ của Hoàng Gia Kế, học sinh Hải Long lớp thứ tư vừa qua đời. Thầy cô cùng cựu học sinh Hải Long xin chân thành chia buồn cùng tang quyến



Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

TIN BUỒN



Cựu học sinh Hải Long vô cùng thương tiếc báo tin:
Bạn Trần Bá Võ ( Trần Bảo Anh ) Sanh ngày 17.5 năm Ất Mùi
Cựu học sinh Hải Long lớp thứ tư ( em chị Trần Bá Phong )
Đã từ trần vào lúc 12h40 ngày 4.8.2019 (mồng 4 tháng 7 Kỷ Hợi)
Lễ nhập quan:  19h ngày 4.8.2019 ( 4.7 Kỷ Hợi )
Lễ động quan : 6h ngày 6.8.2019  ( 6.8 Kỷ Hợi )
An táng tại nghĩa trang gia đình Phan Thiết – Bình Thuận
Thầy, Cô cùng cựu học sinh Hải Long xin chân thành chia buồn cùng tang quyến