Quỹ Tương Trợ


Chân thành cám ơn các anh chị và các bạn đã đóng góp cho quỹ tương trợ Mũi Né 2012,NGUYỄN VĂN TRUNG (ĐEN)  $     50.00
TƯ MAI  $     50.00
ANH BẢY NHÁNH  $   330.00
HOÀNG GIA KẾ  $   148.00
VƯƠNG NGỌC SÁNG  $   100.00
ANH TƯ CÁ LẸP  $     20.00
HUỲNH THÀNH  $     40.00
TUẤN + TÚ  $   100.00
HUỲNH THỊ ANH  $     20.00
VÕ THỊ PHƯƠNG DU  $     20.00
NGUYỄN THỊ SƠN CA  $     20.00
NGUYỄN THỊ TRƯỜNG  $     20.00
CAO THỊ AN DŨNG  $     20.00
MAI  $     20.00
KHÁNH - BẠN TRUNG ĐEN  $     30.00
NGUYỄN HỮU XUÂN  $     50.00
ANH VÕ VĂN NHÃ  $   100.00
ANH TÁNH  $     81.00
HUỲNH VĂN NHỊ  $     41.00
TƯ (EM MÀNH)  $     50.00
NGUYẼN VIẾT TRUNG (LŨI)  $   100.00
ANH BẢY TÀI  $   100.00
ANH TÁM TÂM  $     40.00
ANH TRẦN VĨNH THUẬN   $     40.00
CHỊ  PHAN THỊ SÂM  $     50.00
HỒ NI  $   100.00
HUỲNH THỊ BẢY A  $   100.00
LƯƠNG VĂN CHÂU  $   100.00
PHẠM VĂN TÁM (TÂN)  $     20.00
ANH PHÙNG  $     40.00
CHỊ THU VÂN  $    100.00
TỔNG CỘNG  $2,100.00_____________________________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn thầy cô và tất cả các bạn đã đóng góp vào quỹ tương trợ của cựu học sinh Hải Long 2010,

Nguyễn Thị Trường  $   100.00
Huỳnh Văn Nhị  $     60.00
Huỳnh Thị Anh  $   100.00
Hồ Ni  $     50.00
Nguyễn Viết Trung  $   100.00
Võ Thị Lợi  $   100.00
Cao Trung Giàu  $   100.00
Nguyễn Hữu Xuân  $   100.00
Hoàng Gia Kế  $   100.00
Cao Hoàng Yến  $     60.00
Thầy Hoàng Thành Kai  $     50.00
Nguyễn Văn Nam  $   100.00
Nguyễn Thị Sơn Ca  $   100.00
Cao Trung Hoàng  $     40.00
Cao Trung Hưng  $     40.00
Cô Đặng Thị Hồng  $   300.00
Cao Thị An Dũng  $   300.00
Võ Văn Thắng  $     20.00
Lương Văn Ngọc  $     20.00
Dương Minh Quang  $     20.00
Vương Ngọc Sáng  $     40.00
Huỳnh Thành  $     40.00
Võ Ngọc Thành  $     20.00
Võ Thị Phương Du  $     50.00
Nguyễn Thị Mỹ Lệ  $     50.00
Huỳnh Thị Bảy A  $   110.00
Tổng Cộng  $2,200.00
Nguyễn Thị My  $   100.00
Lê Thị Thanh Mai  $   100.00
Ẩn Danh  $   500.00
Huỳnh Thanh Minh  $   100.00
Tổng Cộng  $3,000.00