Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Places to visit in MNé

Giới thiệu những nơi đến khi ghé thăm MNé,mặc dù có vài nơi không còn nữa hay có vài nơi mới có tên sau này .


Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Cá cơm xốt cay với đậu phộng - Thành Phố Hôm Nay [HTV9 – 04.07.2015]

Hôm nay trời lành lạnh vì sang mùa Thu,thèm món Cá Cơm kho tỏi ớt lúc còn nhỏ thường hay ăn,
Xem Youtube thấy cô này chế món Cá Cơm thấy hơi lạ,nhưng chắc chắn sẻ ngon.
Chia sẻ cùng BCCB xem cách xào món Cá Cơm mới.