Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Cụ Ông Nguyễn Văn Hồng,
 sinh năm: 1923, Thân Phụ của:

Nguyễn Văn Sơn (cựu học sinh Hải Long lớp thứ ba);
Nguyễn Thị Thanh Vân (cựu học sinh Hải Long lớp thứ tư);
Nguyễn Thị Ngọc Lan (cựu học sinh Hải Long lớp thứ sáu);
Nguyễn Thị Phương Thảo (cựu học sinh Hải Long lớp thứ chín);


Đã từ trần vào lúc: 20 giờ 00 ngày 08 tháng 03 năm 2016 (nhằm ngày 30 tháng 01 năm Bính Thân), tại Mũi Né,  hưởng thọ 93 tuổi.


Lễ nhập quan lúc: 12 giờ 00, ngày 10 tháng 03 năm 2016 (nhằm ngày 02 tháng 02 năm Bính Thân).
Lễ động quan lúc: 05 giờ 30, ngày 13 tháng 03 năm 2016 (nhằm ngày 05 tháng 02 năm Bính Thân).
Hạ huyệt lúc: 07 giờ 00, ngày 13 tháng 03 năm 2016 (nhằm ngày 05 tháng 02 năm Bính Thân).
Linh cửu được an táng tại: Nghĩa trang xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Thầy Cô, cựu học sinh Hải Long, bạn bè và thân hữu xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Thành kính cầu nguyện hương linh cụ Ông sớm về cõi Phật.