Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn,

 CAO VĂN LỘC -  Sinh năm 1952, 

 là anh của CAO THỊ MỸ (cựu học sinh Hải Long lớp thứ tư).

 Từ trần ngày 22 tháng 03 năm 2015,

nhằm ngày 03 tháng 02 năm Ất Mùi,

tại San Diego, California - USA.


Thầy, Cô và Cựu Học Sinh Hải Long xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.