Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Nhớ

Nhớ ai đã nhớ lắm rồi
Quẫn quanh cây lá đâm chồi mùa sang
Bình minh nỗi nhớ mênh mang
Ngọc lan thoang thoảng dịu dàng mình ơi
Đêm về xõa tóc buông lơi
Thả cùng nhung nhớ chơi vơi gió lùa


May 10, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA (16.3.2019)

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Trường Lục Thị Đậu, nơi các bạn của tôi (Hải Long - Mũi Né) đã một thời học Trung học cách đây trên 40 năm. Ngôi trường do người phụ nữ có tên Lục Thị Đậu tự xây dựng làm nơi cho học sinh học tập ở giai đoạn địa phương này chưa có Trường Trung Học.
Có thể đây là những hình ảnh cuối cùng vì ngôi trường đã hư hỏng nhiều qua thời gian năm tháng không ai sửa chữa tu bổ.
Ngày 16 Tháng 3 Năm 2019
PhamDinhNhan