Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

QUÊ HƯƠNG - thơ kim hường LagiNGHIÊNG

Nghiêng về một chút Quê Hương
Nghe câu lục bát dưới sương cùng về
Trường xưa ẩn hiển đường quê
Bần thần tôi! - Những tóc thề còn không ?

kim hường - lagi

1 nhận xét: