Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Thông Báo

Blog của chúng ta đang được chuyển.

Địa chỉ mới của blog là http://www.cuuhocsinhhailongphanboichau.com/ .

Vì địa chỉ mới này sẽ mất thời gian để xuất hiện trên Internet, các bạn vẫn có thể truy cập địa chỉ tại hailongphanboichau6875.blogspot.com .

Sau tối đa 3 ngày mọi người có thể sử dụng địa chỉ mới của blog. Khi đó Blogger sẽ chuyển hướng người đọc của blog từ địa chỉ cũ đến địa chỉ mới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét