Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

THƯ GIÃN

Học Lịch Sử

Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:
- Em hãy cho biết Lê lợi là ai?
- Dạ, em không biết.
- Thế em có biết Trần Hưng Đạo là ai không?
- Dạ, em không biết.
- Thôi! Nếu em trả lời được câu này tôi sẽ cho em qua.
Vậy em có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?
- Dạ em cũng không biết.
- Vậy thì mời em ra, tôi không thể cho em qua được.
- Thế thầy có biết Hùng Sùi, Phong Móm, Châu Sẹo,Tài Chém là ai không? - Hả !!!??? -
Thầy có băng đảng của thầy, em cũng có băng đảng của em chứ!
Thầy đừng đem băng đảng của thầy ra mà dọa em...

2 nhận xét: