Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

QUỸ TƯƠNG TRỢ CỦA CỰU HỌC SINH HẢI LONG

Nguyễn Thị Trường ...........$100
Huỳnh Văn Nhị ................... $60
Huỳnh Thị Anh ..................$100
Hồ Ni ...................................$50
Nguyễn Viết Trung ............$100
Võ Thị Lợi ..........................$100
Cao Trung Giàu .................$100
Nguyễn Hũu Xuân ..............$100
Hoàng Gia Kế .....................$100
Cao Hoàng Yến ....................$60
Thầy Hoàng Thành Kai ........$50
Nguyễn Văn Nam ................$100
Nguyễn Thị Sơn Ca .............$100
Cao Trung Hoàng .................$40
Cao Trung Hưng ...................$40
Cô Đặng Thị Hồng ..............$300
Cao Thị An Dũng ................$300
Võ Văn Thắng ......................$20
Lương Văn Ngọc ...................$20
Dương Minh Quang ..............$50
Vương Ngọc Sáng ................$40
Huỳnh Thành ........................$40
Võ Ngọc Thành .....................$20
Võ Thị Phương Du ................$50
Nguyễn Thị Mỹ Lệ .................$50
Huỳnh Thị Bảy A .................$110

Tổng Cộng .......................$2200

Nguyễn Thị My.....................$100
Lê ThịThanh Mai..................$100
Ẩn Danh...............................$500

Tổng Cộng .......................$2900

Chân thành cám ơn thầy cô và tất cả các bạn đã đóng góp vào quỹ tương trợ của cựu học sinh Hải Long.

1 nhận xét:

  1. Xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô các anh chị em và càc bạn đã đồng tình đống góp vào quỹ tương trợ cựu học sinh Hãi Long.
    (Quỹ này sẻ mang lại nhiều việc ý nghĩa và thiết thực)

    Trả lờiXóa