Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Tình Yêu Là ...


Tình yêu là khi bạn không thể giữ những cảm xúc của bạn khóa kín nữa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét