Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Thầy Hổ, Thầy Cương, Thầy Phi

Hôm nay Kế gọi điện thoại nói chuyện với thầy Hổ, thầy Cương và thầy Phi. Cả 3 thầy đều khỏe mạnh và vui vẻ. Các thầy gửi lời thăm đến các thầy cô khác và tất cả học sinh trường TH Hải Long.

HGK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét