Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

HÀNH VI NHÂN ÁI!

Hành vi nhân ái bạn làm hôm nay có thể sinh điều ích cho bạn hoặc cho một người mà bạn yêu thương vào lúc bạn không ngờ đến. Nếu bạn không được thấy lại những cử chỉ nhân ái ấy, ít ra bạn đã làm cho Thế giới này có được một chỗ tốt để sống. Vả lại, đấy chẳng phải là mục tiêu của cuộc đời hay sao?
Này Bạn! Bài học khó nhất của cuộc đời là ta phải biết đi qua cái cầu nào và đốt đi cái cầu nào... Trong cuộc đời, có thể nhiều người đi vào và đi ra khỏi đời ta mà chẳng để lại trong ta những gì, nhưng chỉ những bạn bè đích thực mới để lại những dấu ấn trong tim chúng ta.
Chúc Bạn mỗi ngày an vui!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét