Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Tuyệt

Ta chở hồn theo cơn gió bay
Bỏ quên dĩ vãng khúc thơ say
Ngày mai bên bến bờ vô vọng
Nghe nguyệt cầm buông-khúc đọa đày...

kl

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét