Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Sóng

Sóng đã già chưa "sóng bạc đầu"
Buồn tình chứ sóng có già đâu
Thuyền rời bến củ quên hẹn ước
Sóng chịu tang đời muôn kiếp sau...
lk

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét