Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Thơ

VÔ TÌNH

Vô tình đến vô tình đi
vô tình thấy lại em hồi ấu thơ
đến nơi bến đã sang bờ
đem tâm sự gởi dòng thơ vô tình

3 nhận xét: