Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Hey Jude - acoustic guitar
Tặng Võ Đình Lang, Đình Nhân, Diệp Kiến, Mai Thân, Vĩnh Lại và các bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét