Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Đôi

Hai mảnh đời gặp gở bước song song
Sẽ dừng lại, nếu chỉ còn là một
Chỉ là một sẽ không còn gì hết
Nếu vắng rồi một mảnh thứ hai kia....

10/79

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét