Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Thầy Phi Dạy Môn Anh Văn

Sáng nay mt đọc thư bạn Lành trong tình cờ tìm được thầy Kai.
Làm mt nhớ lại khoãng chừng 4 năm trước mt có dự họp mặt nhóm cựu hs-PBC-PT in Houston,Texas.
MT có gặp thầy Phi(quên họ thầy).Sau đó mt tìm lại những số phones cũ,thì may mắn tìm được.
Sau đó mt gọi và có mời thầy vào nhóm HL của chúng ta và thầy đã đồng ý tham gia.
Hiện tại thầy đang sinh sống tại North Corolina,U.S.A.

Hy vọng bạn HGK đã cho tên thầy vào HL-PBC blog sớm.
Chúng ta sẽ chào đón thầy vào nhóm chúng ta một ngày rất gần.
mt


1 nhận xét: