Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

QUÊN

Lòng muốn quên thôi thì đừng nhớ
Những chuyện buồn nhờ gió cuốn bay đi
Kiếp Phù Vân ngẫm lại chẳng có gì ?..
Ba vạn sáu ngàn ngày rồi cũng đến ../.


MỸ LỆ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét