Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

VAI XUÂN

Đêm xuân hương mới ùa về
Em ngồi chải lại tóc thề bên hoa
Gió nồng run cánh Đào xa
Đầu năm ngắt ngọn lộc qua sân chùa

Xuân về trêu ngọn cỏ đùa
Tiếng đêm có nhịp đàn xưa trở mùa
Lưng trời vài vệt sao thưa
Thời gian nhẹ chớm giao thừa vai xuân .

Kim Hường .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét