Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Hình ảnh chuẩn bị cho ngày họp mặt
BTC trao đổi, thống nhất nội dung chương trình và địa điểm họp mặt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét