Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

Me And You And A Dog Named Boo



Mời các bạn nghe bài: Me and You and a Dog named Boo.Đây là bài hát Lobo đã tạo tên tuổi ở những năm đầu của thập niên 70 tại Hoa Kỳ và thế giới,khi ấy chúng ta đang ở những năm của trung học và thường được nghe ở những quán cà phê.
Hôm nay mời các bạn cùng nghe lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét