Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

Bài hát cho Thầy

Gởi anh chị và các bạn bài hát mt viết khá lâu,thời kỳ còn ngồi kẻ hàng rồi tự đếm notes nhạc.
Tuần lễ này Canada đang nghỉ lễ,có chút thì giờ rãnh mt viết lại như đã hứa trong tâm từ lâu.
Đây là bài hát mt viết cho Thầy Vĩnh Giên khi hay tin thầy mất ở quê nhà từ nhóm cựu hs-PBC-PT.
Đêm đó vào cuối tuần mt không ngũ được vì nghĩ về thầy(con người,tư tưởng,phong cách....)mt còn nhớ lúc đó vào 2 giờ sáng chủ nhật,mt lồm cồm ngồi dậy ,bật đèn viết từng notes nhạc vào thời kỳ chưa có những soflware đễ viết nhạc như bây giờ.

Có lẽ mt khỏi giới thiệu về thầy Vĩnh Giên thì các bạn cũng dư hiễu về Thầy.
Đây là suy nghĩ của mt về Thầy Vĩnh Giên được gởi gấm trong Bài hát cho Thầy.
Hẹn dịp khác mt sẽ thâu và hát lại cho các bạn cùng nghe.
Anh chị và các bạn chơi đàn nếu có trở ngại về nhạc lý đùng ngần ngại mt sẽ chĩ dẫn cho(vô tư)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét