Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Ngồi Xem Kiến

Ngồi xem kiến bước thẳng hàng
Kiến em, kiến chị, kiến chàng, kiến anh
Cụng đầu nói nhỏ thật nhanh
Vội vàng nối gót chẳng canh vẫn đều
Kiến chàng râu vễnh bị trêu
Cõng nàng kiến béo nhìn vêu mặt mày

------------------------------

Kiến bà là kiến có chồng
Kiến cô là kiến nằm không một mình
Kiến anh là kiến chưa tình
Kiến ông là kiến lắm tình đa đoan

------------------------------

Kiến yêu kiến cắn thật đau
Cắn đau đằng trước đằng sau để dành
Kiến thương kiến cắn không đành
Cắn sâu thành sẹo chẳng lành thì sao
Thôi thì kiến hát nghêu ngao
Cắn yêu cắn nhẹ cắn vào môi nhau

Hì hì :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét