Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Họp mặt cựu HS Hải Long - VideoClip 2Lần đầu mở VideoClip, nhất là ở thời điểm đường truyền Internet yếu có thể xảy ra tình trạng đứng hình liên tục. Bạn kiên nhẫn chờ cho chạy hết VideoClip, sau đó mở lại (Play) hiện tượng đứng hình sẽ được cải thiện hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét