Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Thanh Long

Thanh long nhà anh Thắng. Ai có ghé California vào tháng ̣9, nhớ vào xin một trái. Còn nếu không muốn xin thì đứng ở ngoài bờ tường chôm một trái cũng không sao ... hì hì :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét