Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

Không nên đợi chờ!

Chúng ta chắc có rất nhiều người từ nhỏ đã thuộc lòng mấy câu thơ sau:
"Có ai định nghĩa được tình yêu,"
"Có khó gì đâu một buổi chiều."
.. ..
rất quen của nhà thơ Xuân Diệu nổi tiếng!

Hôm nay MC xin giới thiệu vài câu bằng tiếng Pháp, cũng trong chủ đề nói trên:
+C'est faire des choses pour l'autre, sans raison, sans calcul !
+La parole peut mentir, mais le regard ne ment pas..
+Pourquoi faut-il attendre après la mort de qqn pour lui dire qu'on l'aimait?

Tạm dịch (theo chủ quan):
+Đó là làm mọi thứ cho người mình yêu, mà không lý lẻ, không tính toán! (giải thích thêm: như đi chợ, nấu ăn, quét nhà, rửa chén.. !)
+Lời nói có thể gian dối, nhưng ánh mắt thì không,
+Tại sao phải chờ cho đến lúc người ấy chết đi, rồi mới nói với người ấy là ta yêu người ấy (
Giải thích thêm: yêu liên tục cho đến bây giờ, không mệt mỏi)!

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
MC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét