Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

BỊ CHÚC MỪNG

Nửa  đêm  giấc  ngủ  nồng  nàn 
Giật  mình  vì  điện  thoại  kêu  vang
Quờ  quạng  bỏ  chân  tìm  đôi  dép 
Quáng  quàng  nhấc  máy  nói  Alô 
Đầu  dây  một  giọng  nói  tỉnh  khô 
Chúc  em  ngày  Va  len  tí  nồ 
Không  còn  vợ  chồng  , chẳng  phải  bồ 
Năm  nào  cũng  chúc  Va  len  tí  nồ 
Đầu  năm  chẳng  lẽ  không  tiếp  nhận 
Bãi  buôi  chúc  lại .... Va  len  tí  nồ *  !  

                                                                          *  Tên  của  một  cầu  thủ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét