Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Hỏi


Hỏi rằng đá đã thấy gì?
Thấy người bó gối ngổi, vì nhớ thương
Hỏi thuyền xa bến viễn dương
Thấy tà aó trắng vấn vương chưa về
Hỏi đêm trăng sáng bốn bề
Thấy tay nguệch ngoạc vội đề câu thơ
Hỏi nhện quanh quẩn giăng tơ
Thấy vườn tĩnh lặng xác xơ nhớ người

Hỏi ai đứng cuối chân trời
Thấy gì ở chốn xa vời mênh mông
Hỏi người nơi ấy biển Đông
Thấy chăng sóng cuộn thuyền không đến bờ
Hỏi bờ cát trắng ơ hờ
Thấy không giữa cõi mịt mờ tình tôi

1 nhận xét: