Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Thu Na Uy1 nhận xét:

  1. Rừng thu buồn man mác
    Đường thu vắng bóng người
    Nhà ai nhìn thấp thoáng
    Na uy - mùa vàng rơi

    Trả lờiXóa