Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Thầy Hoàng Thành Kai

Hình Thầy chụp tháng 6/2010 ở nhà cô Mòi

Hào, Thầy Kai, Huệ Hảo

Hào, Thầy Kai, Huệ Hảo, Của

Hào, Thầy Kai, Huệ Hảo

Thầy Kai, Hào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét