Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Nhạc VN cho ai thích lứng tứng.

MT vào trang web của anh Trần quang Hải,tình cờ thấy được nhiều bài hát của nhiều nhạc sĩ VN,gởi đến BCCB(bà con cô bác),cho ai thích lứng tứng.

http://www.saigonocean.com/nhac-co-notes/nhac.htm

Thí dụ bài:Tuổi xa người của Từ công Phụng

http://www.saigonocean.com/nhac-co-notes/html/TuoiXaNguoi.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét