Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Vòng Quay Quay Vòng

Xuân sang pháo đỏ đường về
Lụa thơm áo mới đam mê một thời
Hạ qua nắng trải giữa trời
Chờ chàng bướm trắng ngỏ lời vu vơ
Thu đi ngập lối đầy thơ
Vàng phai lá úa cõi mơ ngày nào
Đông về lạnh giá vườn đào
Co ro hoa lá nép vào người nhau
Bốn mùa dắt díu qua mau
Vòng quay sinh tử ngàn sau quay vòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét