Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Tháng Giêng


Tháng giêng chờ cúc cùng lan
Chờ cơn gió nhẹ mơn man mai vàng
Tháng giêng nắng sớm tình chàng
Chờ xuân cùng bướm hỏi nàng dậy chưa
Tháng giêng tóc ướt bụi mưa
Chờ người gõ cửa tình vừa chớm thôi
Tháng giêng yêu dấu trong tôi
Chờ ai đánh thức bồi hồi xuân sang  

 Thùy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét