Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

NHÂN TÍNH VÀ THIÊN TÍNH.


     Chuyên mục Trạm dừng chân số trước đăng bài Làm chủ bản ngã của tác giả Twinflames, nói về bản ngã (cái tôi) trong mối quan hệ gia đình, xã hội và việc cần thiết  phải làm chủ bản ngã.
   Đây là một vấn đề hết sức phức tạp và quan trọng đối với mỗi chúng ta, vì nó có ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống cá nhân, gia đình cũng như cộng đồng xã hội và nhiều vấn đề rộng lớn khác. Sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta không có một nhận thức đúng đắn, đầy đủ về bản ngã. Do vậy, chúng tôi thấy cần thiết mở rộng vấn đề này để góp thêm cái nhìn nhiều chiều vào việc nhận diện và kiểm soát bản ngã trong mỗi con người.
   Chúng ta thường nghe khái niệm nhân tính và thiên tính. Trong mỗi người đều có cả hai. Có thể có cách hiểu lệch nhau, nhưng nhân tính chính là bản ngã của con người và nhân tính có xu hướng ngược với thiên tính.
   Thiên tính ví như ánh sang thuần khiết, là nguồn gốc của sự sống, được hiểu là những đặc điểm tốt đẹp nhất tiềm ẩn trong tất cả chúng ta, sinh ra đã có sẳn, nổi bật là lòng vị tha (tâm từ bi) hay còn gọi là tình thương (yêu) vô điều kiện, là trí tuệ, sự minh triết siêu việt… Ngược lại, nhân tính được hình thành thông qua quá trình “điều kiện hóa” thiên tính. Cụ thể hơn, nhân tính là những đặc điểm được định hình trong quá trình loài người hình thành và phát triển, còn gọi là hệ quả của quá trình “cá thể hóa”, “vật chất hóa”, hòa trộn giữa phẩm chất tốt đẹp và không tốt đẹp, giữa bong tối và ánh sang trong mỗi con người. Nhân tính biểu hiện ra đặc điểm như sự yêu – ghét, óc phân biệt đối xử (tốt - xấu), long tham đắm, tính vị kỷ… Nếu nhân tính tiếp tục bị suy thoái, bị đồng hóa một cách mạnh mẽ với tính vật chất đến độ không còn chút “người” nào nữa thì sẽ trở thành thú tính.
   Nhân tính/ bản ngã có nhiều loại, nhiều cấp độ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có nhân tính cá thể, có nhân tính tập thể. Có nhân tính nhóm lớn, có nhân tính nhóm nhỏ. Có nhân tính gia đình, dòng họ; có nhân tính quốc gia, dân tộc… Chúng ta có thể nhận diện rõ điều này qua đặc điểm tính cách, văn hóa, lịch sử, địa lý… trong từng gia đình, dòng họ, vùng miền, quốc gia, dân tộc. Nhân tính tập thể là đặc điểm nhân tính phổ quát trong một nhóm người hoặc một cộng đồng, nó biểu hiện qua phong tục tập quán, văn hóa, lịch sử… của nhóm/ cộng đồng người đó. Chẳng hạn khi nói đến yếu tố “bản sắc văn hóa” của một dân tộc, có nghĩa chúng ta đang đề cặp đến một (hoặc một só) khía cạnh nhân tính (tập thể) của dân tộc đó.
   TRong mỗi người, mỗi gia đình, dòng họ hay mỗi quốc gia, dân tộc, nếu thiên tính mạnh, nổi trội, sẽ làm cho cá nhân hay cộng đồng có xu hướng hướng thượng, đoàn kết, giàu lòng nhân ái, muôn người như một, vượt qua mọi rào cản tách biệt. Đó gọi là sự tiến hóa. Ngược lại, nếu nhân tính/ bản ngã mạnh mẽ sẽ làm cho con người có xu hướng tách biệt, cục bộ, phe nhóm (sống thiên vì lợi ích cục bộ của cá nhân hay cộng đồng mình). Khi nhân tính bị suy thoái, đồng hóa hơn nữa với tính vật chất thì con người càng trở nên ích kỷ, bản năng, thậm chí không còn là con người. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ lý giải vì sao thế giới ngày nay ngày càng trở nên bất ổn, chia rẽ, xung đột, chiến tranh; các giá trị đạo đức, văn hóa, nền tảng tốt đẹp của con người bị phá vỡ, đảo lộn ở khắp mọi nơi.
   Cuộc sống của bạn, gia đình bạn và cả thế giới này nằm trong tay bạn. Vậy bạn muốn chúng trở nên như thế nào? Hòa bình hay chiến tranh? Yêu thương hay hận thù? Đoàn kết hay chia rẽ? Hạnh phúc hay đau khổ? Tất cả phụ thuộc vào việc bạn có giữ được thiên tính trong mình và làm nó trở nên mạnh mẽ đủ để xua tan bóng tối trong bạn hay không.

BẠCH LIÊN HOA.

1 nhận xét: