Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Sydney, Australia


Gái (vợ Thiện), Thùy, Bùi Thị Mỹ Hoa (lớp thứ sáu)


Sydney Bridge

Opera House
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét