Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

QUÊN ĐI TÁM

      Hôm  nay  mồng  tám  tháng  ba 
Đàn  ông  đi  chợ  đàn  bà  đi  chơi 
     Ông  đừng  có  nói  khơi  khơi 
Cả  năm  cực  nhọc  ,hôm  nay  phải  bù  
     Ông  chớ  có  cho  tôi  khù
Cả  nước  công  nhận  , đừng  hù  được  tôi  
     Ưng  ông  vất  vả  một  đời   
Lễ  lạc  ,  kỷ  niệm  ông  thời  cố  quên 
      Va   len  thai  bảo  xì  tin  
Kỷ  niệm  ngày  cưới  ...nói  quên  đi  bà
      Chúng  mình  giờ  chung  một  nhà  
Hoa ,  quà  chỉ  để  cho  người  cưa  nhau  
      Càng  nhịn  ông  càng  tào  lao 
Phải  " xắn  tay  áo  "  ông  đây  nể  vì
      Nói  ra  không  phải  so  bì 
Phụ  nữ  nhà  khác  ngày  này  ngập  hoa  
      Nhất  định  ông  phải  ở  nhà  
Giặt  đồ  , chợ  búa  dọn  nhà  giúp  tôi
     Hôm  nay  tôi  sẽ  đi  chơi  
Xe  Buýt  trực  chỉ  Hàm  Minh  thăm  Lành  !

1 nhận xét: