Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

ĐƠN GIẢN NGHE MÌNH !

     Hôm  nay  mồng  tám  tháng  ba  
Đàn  ông  đi  nhậu  đàn  bà  nấu  cơm  
     Có  gì  đâu  phải  om  sòm  
Mỗi  ngày  đều  vậy  bữa  nay  khác  gì  ?
     Bắt  chước  người  ta  làm  chi  
Qùa  hoa  ,  mừng  chúc  tui  làm  không  quen
      Xin  bà  đừng  có  bon  chen
Cứ  sống  chân  chất  vậy  mà  dễ  thương  
    Vì  chồng  một  nắng  hai  sương  
Đến  khi   chết   xuống  biểu  dương  tên  bà  
      Muốn  hoa  đi  ra  sau  nhà  
Cổ  Cò  ,  Dâm  Bụt  quanh  nhà  thiếu  chi  
       Còn  quà  thì  chẳng  khó  gì 
Chiều  tôi  đi  nhậu ...  chừa  bà  cục  xôi   !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét