Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Cụ Bà Nguyễn Thị Của - Sinh năm 1934 
Là thân mẫu của bạn Trần Văn Ba (cựu học sinh Hải Long lớp thứ tư)
Từ trần vào ngày 24 tháng 3 năm 2013 nhằm ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ.
Hưởng thọ 79 tuổi.
Lễ nhập quan ngày 24 tháng 3 năm 2013 nhằm ngày 13 tháng 2 năm Quý Tỵ. 
Lễ động quan, hạ huyệt ngày 26 tháng 3 năm 2013 nhằm ngày 15 tháng 2 năm Quý Tỵ..
An táng tại nghĩa trang xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Cựu học sinh Hải Long thành kính phân ưu

1 nhận xét: