Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Enseneda, Mexico 5/20/2017


Đồng hương Mũi Né đi cruise ăn mừng sinh nhật Ngự, ghé Enseneda, Mexico.

Từ trái sang phảỉ:  Oanh, Ngự, Trung ̣đen, Liên, Mai, Ni, anh Tư, chị Út, Kế, Thùy, Hạnh (em vợ Trung lũi), Hương, Trung lũi, Trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét