Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Hòn Anh, Hòn Chị và Hòn Em ...
...  dưới chân cầu Golden Gate ở San Francisco, California 09/2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét