Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

HÌNH VUI 8/3... Khuyến mãi nhân dịp lễ của các bác xe ôm.

 Đàn ông xuất khẩu thành thơ trong lúc nấu nướng.

 Ngày phụ nữ vùng lên.

 Khi phụ nữ vùng lên, đàn ông chỉ biết ngậm ngùi: "Ngày mai thì chết với ông".

 Trong một năm duy nhất một ngày đàn ông để vợ sai khiến.

 Này thì đòi quà!

Còn đây là hậu quả của quý ông không chịu tặng quà ngày phụ nữ vùng lên.

1 nhận xét: